Industrie

Bij industriële bedrijven draait het om productie en bewerking. Naast met traditionele risico’s worden bedrijven ook steeds meer geconfronteerd met de daling van de financiële solvabiliteit en de vergrijzing van de beroepsbevolking. DGC richt zich op het beschermen en verzekeren van bedrijfscontinuïteit. Wij hebben kennis van en ervaring met het opzetten en managen van internationale verzekeringsprogramma’s.  Tevens werken wij samen met gerenommeerde partijen met een internationaal verzekeringsnetwerk.

Wij zijn onder meer ingevoerd in de food-, hightech-, metaal- en farmaceutische industrie en telecommunicatie.

DGC is ook volledig op de hoogte van de bijzondere Arbowetgeving en CAO’s etc.

Specifieke risico’s voor de industrie zijn onder andere.:

  • Aansprakelijkheid (waaronder productaansprakelijkheid en recall)
  • Brand
  • Bedrijfsschade
  • Machinebreuk
  • Werknemersrisico’s