Handel

Onder handel verstaan wij onder meer retailbedrijven, transportbedrijven, zwaar/exceptioneel vervoer, op- en overslagbedrijven en terminals.

De verkoop van producten en de behandeling, vervoer en opslag van eigendommen van derden staan centraal.

Wij kennen de vele aspecten die van toepassing zijn op (contract-) voorwaarden en regels en hebben uitgebreide expertise in de specifieke risico’s voor deze sector.

DGC adviseert cliënten over contracten met opdrachtgevers en polisdekkingen om zo tot de beste aansluiting te komen tussen beiden.

Bij DGC bieden we passende dekkingen aan voor onder andere:

  • Aansprakelijkheid (zowel wettelijk als contractueel)
  • Container/traileraansprakelijkheid
  • Transportgoederenverzekering
  • Werkmaterieel (materiële schade en aansprakelijkheid)
  • Charterer’s liability
  • Brand/bedrijfsschade
  • Milieuaansprakelijkheid
  • Werknemers risico’s