Diensten

Risk management

Wij helpen u bij het in kaart brengen van de risico’s en adviseren u over de beste risk managementoplossingen afgestemd op uw situatie.

Schadeverzekeringen

Risico’s in de vorm van materiële en/of financiële schade en risico’s met betrekking tot aansprakelijkheid voor schade aan derden. Er zijn vele situaties denkbaar waarin u onverhoopt voor kosten komt te staan. DGC adviseert u over een passende schadeverzekering, tegen voorwaarden afgestemd op uw specifieke situatie en tegen een gunstig tarief.

Zorg & Inkomen

Uw medewerkers vormen uw belangrijkste kapitaal en werkgevers zien steeds meer verantwoordelijkheid op zich af komen. Uw rol in het beheersen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid wordt steeds groter. En als werkgever heeft u er ook alle belang bij dat uw medewerkers gezond zijn én blijven. DGC heeft oplossingen die u helpen bij het voorkomen van ziekte en verzuim. En die, áls er een keer sprake is van verzuim, voor een snelle terugkeer van uw medewerkers zorgen. DGC adviseert u over passende werknemersverzekeringen tegen scherpe tarieven.

Second opinion

DGC beoordeelt uw huidige verzekeringsportefeuille en zorg- en inkomenpakket op onafhankelijke en heldere wijze. Dat doen we zowel op inhoud van de dekking als met betrekking tot de hoogte van de premie. Dekken de voorwaarden de risico’s van uw bedrijf voldoende af? Is de premie wel marktconform?
Een second opinion omvat een grondige inventarisatie en onafhankelijke beoordeling van uw totale pakket. Zo’n second opinion kan vaak nuttig zijn, omdat een verzekeringspolis nogal eens is verouderd. Er verandert veel in verzekeringsland en ook in de wet- en regelgeving rond de verantwoordelijkheden en verplichtingen van werkgevers ten aanzien van hun werknemers. De ontwikkelingen en alle veranderingen in de markt zijn van invloed op bepaalde verzekeringen en de bijbehorende premies.
DGC is een onafhankelijke adviseur, met een gedegen kennis van de markt. Vaak vallen voordelen te behalen, waarvan uw bedrijf kan profiteren. Daardoor worden meer risico’s vermeden en wordt uw onderneming rendabeler.

Due diligence

Als u van plan bent een bedrijf over te nemen, kan DGC u helpen inzicht te krijgen in de risico’s die u aangaat of onbedoeld overneemt. Daardoor kunt u goed geïnformeerd een beslissing nemen.
Due diligence is vaak het speelveld van advocaten en accountants, waarbij de verzekeringsportefeuille en het zorg- en inkomenpakket te weinig aandacht krijgen. Soms let niemand goed op de inhoud van de polis en de lange termijnverplichtingen.
Als het bedrijf dat u wilt overnemen schadeclaims heeft lopen kan dat enorme financiële consequenties hebben. Die wetenschap kan een belangrijke invloed hebben op de overnameprijs.
DGC kan u begeleiden in het due diligence traject en u een concreeten goed onderbouwd advies geven.